Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Vinhomes Grand Park

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại dự án:     Dữ liệu đang cập nhật…

Hoàn thành:   Dữ liệu đang cập nhật…

Hạng mục:    Dữ liệu đang cập nhật…

Chủ đầu tư:    Dữ liệu đang cập nhật…

Vinhomes Grand Park là Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế được vận hành ứng dụng theo các mô hình thành công trên Thế Giới như Singaore, Songdo của Hàn Quốc, Fujisawa cảu Nhật Bản hay hàng loạt các thành phố thông minh tại Châu Âu, Châu Mỹ. Hệ sinh thái thông minh Vinhomes Grand Park dựa trên 4 trụ cột cốt lõi bao gồm: An ninh thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh(sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu).