Nông nghiệp sinh thái công nghệ cao

Lĩnh vực hoạt động

Nông nghiệp sinh thái công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong số những lĩnh vực mới thu hút được sự quan tâm của hệ thống Ricco Group. Thông qua công ty Cổ Phần Thương Mại Bình Phát, Ricco Group đang phát triển Khu nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên tại Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Dự án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là khu nông nghiệp công nghệ cao duy nhất tại Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra một vùng sinh thái đẹp và là lá phổi xanh của Thành phố Hà Nội. Đồng thời, dự án sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch theo hướng bền vững tại Huyện Đông Anh. Từ đó, góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh và công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tạo ra các sản phẩm có giá trị cao phù hợp với nhu cầu của thị trường; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động thông qua ứng dụng, đào tạo và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đến tận tay người sản xuất.

Dự án: Khu nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên

Địa chỉ: Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Diện tích: 918.556m2

Quy mô: Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (nhà lưới, nhà kính, nhà kính đa năng); Khu vực sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh và cây ăn quả; Khu vực cây xanh mặt nước nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái; Khu trưng bày sản phẩm; Khu đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Tổng vốn đầu tư: 486.137.000.000 đồng

Loại hình bất động sản: Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch

Hình thức kinh doanh: Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch

Thời gian hoàn thiện: Dự kiến Quý 3/2022