Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

SKY CITY – Đống Đa – Hà Nội

TP.Hà Nội

Loại dự án: Văn phòng cho thuê, khu dịch vụ và căn hộ cao cấp

Hoàn thành: 5/2015

Chủ đầu tư: Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản – ngân hàng hàng hải